20 Ιαν 2018

Δευτέρα 22/01 από τις 20.00 Αυτοοργανωμένο Καφενείο

Τη Δευτέρα 22/01 από τις 20:00  
Αυτοοργανωμένο Καφενείο στο Pasamontaña
 

Ξενοφώντος 84 - Κορυδαλλός

(2 στενά από την πλατεία Ελευθερίας)